Nhân viên cửa hàng

I. Vị trí tuyển dụng
Vị trí Ca làm việc Lương cứng Thu nhập khác Thời gian 
làm việc
 
Trưởng ca

Ca sáng 1: 6h-14h
Ca chiều 1: 13h30-21h30

Ca sáng: 17.500 đ/h
Ca chiều:16.500 đ/h
Cơm ca+lương kinh nghiệm
+lương đánh giá xếp loại
Làm việc tối 
hiểu 5 ca/tuần
Nhân viên 
chế biến,
phục vụ bàn
(Nam, nữ)
Ca sáng 1: 6h-14h
Ca sáng 2: 6h-11h
Ca sáng 3: 11h30-14h
Ca chiều 1: 13h30-21h30
Ca chiều 2: 17h30-21h30
Ca sáng: 12.500 đ/h
Ca chiều: 11.700 đ/h
Cơm ca+lương chuyên môn
+lương kinh nghiệm
+lương đánh giá xếp loại

Làm việc tối
thiểu 4 ca/tuần
Nhân viên 
giao hàng
(Nam)
Ca sáng: 6h-14h
Ca chiều: 13h30-21h30
Ca sáng: 10.600 đ/h
Ca chiều: 9.800 đ/h
Cơm ca+lương kinh nghiệm
+3% đơn hàng+xăng xe,điện thoại
+lương 
đánh giá xếp loại
Làm việc tối
thiểu 4 ca/tuần
II. Địa điểm cửa hàng và liên hệ phỏng vấn (Liên hệ trước khi nộp hồ sơ phỏng vấn)
Cửa hàng   Xe buýt Liên hệ phỏng vấn 
25 Thái Phiên
62 Trần Đăng Ninh
111/8 Láng Hạ
114A Yết Kiêu
337 Hoàng Quốc Việt
61 Huỳnh Thúc Kháng
21A Lò Đúc
83 Nguyễn Thị Định
70 Trung Hòa
3, Tòa B5 Nguyễn Cơ Thạch
Tầng 1, T10 Times City
Tầng 1, Park2, Times City
20 Duy Tân
8N7A Nguyễn Thị Thập
1 dãy 16B5 Nguyễn Văn Lộc
Xe: 08, 23, 35, 38, 52
Xe: 07, 16, 20, 26, 28, 32, 34, 35, 38, 60
Xe: 1822, 24, 26, 27, 30, 51
Xe: 01, 03, 06, 09, 30, 32, 52
Xe: 07, 14, 27, 28, 30, 35, 38, 40
Xe: 09, 26, 33, 35
Xe: 23,30
Xe: 22, 33, 50, 51, 60
Xe: 16, 18, 24, 33,50, 51,60
Xe: 05, 26, 49, 84
Xe: 04, 19,24, 26, 38, 45, 52
Xe: 04, 19,24, 26, 38, 45, 52
Xe: 05, 39, 51
Xe: 05,22, 29, 44, 51, 60, 105
Xe: 33, 85, 103
Chị Hòa:
0344909565
III. Yêu cầu
- Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm
- Có thể làm việc lâu dài (60 ngày)
IV. Hồ sơ
- CMTND hoặc thẻ SV photo (có bản gốc để đối chiếu)
- Đơn xin việc + sơ yếu lý lịch (theo mẫu Bánh cuốn Gia An cung cấp)
- Người nhận: 
 Chị Hòa (0344909565)
 
tag