Món đặc biệt

Món đặc biệtCalo Giá
Bánh cuốn mượt chả tôm61163K/suất
Bánh cuốn mượt chả mực59363K/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả tôm60880K/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả mực59080K/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả tôm60890K/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả mực59090K/suất
 
tag