Món bán chạy

Bánh cuốn mượt +CaloGiá
Bánh cuốn mượt chả rán
 641 38K/suất
Bánh mượt thịt nướng
 72138K/suất
Bánh cuốn mượt ruốc tôm 51538K/suất
Bánh cuốn mượt lạp xưởng 68138K/suất
Bánh cuốn nhân thịt +CaloGiá 
Bánh cuốn nhân thịt chả rán638 56K/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt nướng 718  56K/suất
Bánh cuốn nhân thịt lạp xưởng
 632  56K/suất
Bánh cuốn nhân thịt ruốc tôm
512 56K/suất
Bánh cuốn nhân tôm +CaloGiá
Bánh cuốn nhân tôm chả rán638  66K/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt nướng718 66K/suất
Bánh cuốn nhân tôm lạp xưởng632  66K/suất
Bánh cuốn nhân tôm ruốc tôm 512  66K/suất

 
tag