Món bán chạy

Bánh cuốn mượt +CaloGiá
Bánh cuốn mượt chả rán
 641 33K/suất
Bánh mượt thịt nướng
 72133K/suất
Bánh cuốn mượt ruốc tôm 51533K/suất
Bánh cuốn mượt lạp xưởng 68133K/suất
Bánh cuốn nhân thịt +CaloGiá 
Bánh cuốn nhân thịt chả rán545 53K/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt nướng 695  53K/suất
Bánh cuốn nhân thịt lạp xưởng
 593  53K/suất
Bánh cuốn nhân thịt ruốc tôm
 673 53K/suất
Bánh cuốn nhân tôm +CaloGiá
Bánh cuốn nhân tôm chả rán545  66K/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt nướng467 66K/suất
Bánh cuốn nhân tôm lạp xưởng633  66K/suất
Bánh cuốn nhân tôm ruốc tôm 647  66K/suất

 
tag