Món bán chạy

Bánh cuốn mượt +CaloGiá
Bánh cuốn mượt chả rán
 641 47K/suất
Bánh mượt thịt nướng
 72147K/suất
Bánh cuốn mượt ruốc tôm 51547K/suất
Bánh cuốn mượt lạp xưởng 68147K/suất
Bánh cuốn nhân thịt +CaloGiá 
Bánh cuốn nhân thịt chả rán638 64K/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt nướng 718  64K/suất
Bánh cuốn nhân thịt lạp xưởng
 632 64K/suất
Bánh cuốn nhân thịt ruốc tôm
51264K/suất
Bánh cuốn nhân tôm +CaloGiá
Bánh cuốn nhân tôm chả rán638 74K/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt nướng718 74K/suất
Bánh cuốn nhân tôm lạp xưởng632  74K/suất
Bánh cuốn nhân tôm ruốc tôm 512  74K/suất

 
tag