Đồ ăn

Đồ gọi theo suấtCaloGiá
Bánh cuốn chay chả rán
 600 41.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt nướng
 68044.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt viên 582 40.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả tôm 57060.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả mực
552
 68.000 đ/suất
Bánh cuốn chay ruốc tôm
 474 38.000 đ/suất
Bánh cuốn chay lẫn 2 (chả rán, thịt nướng) 640 43.000 đ/suất
Bánh cuốn chay lẫn 3 (chả rán, thịt nướng, ruốc tôm)
 654 58.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả rán
 59356.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt nướng
 67359.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt viên 575 55.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả tôm
563
 75.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả mực
545 83.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt ruốc tôm
 467 53.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt lẫn 2 (chả rán, thịt nướng) 633  58.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt lẫn 3 (chả rán, thịt nướng, ruốc tôm)
64773.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả rán 59365.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt nướng67368.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt viên 575 64.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả tôm56384.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả mực  545 92.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm ruốc tôm  467 62.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm lẫn 2 (chả rán, thịt nướng) 633  67.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm lẫn 3 (chả rán, thịt nướng, ruốc tôm)
 647 82.000 đ/suất

Đồ ăn gọi riêng
 
Calo

  Giá
Bánh cuốn chay  460 23.000 đ/suất

 2090 105.000 đ/kg
Bánh cuốn nhân thịt  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)
 45338.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)  453 47.000 đ/suất
Chả rán
 14018.000 đ/suất
Thịt nướng
 22021.000 đ/suất
Thịt viên 122 17.000 đ/suất
Ruốc tôm
 14
15.000 đ/suất
Chả tôm
 11037.000 đ/suất
Chả mực
 9245.000 đ/suất
Lạp xưởng
134
 15.000 đ/suất
Trứng gà ta hấp
80
 11.000 đ/quả

 
tag

Bài viết liên quan >>>