Đồ ăn

Đồ gọi theo suấtCaloGiá
Bánh cuốn chay chả rán
 600 36.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt nướng
 68039.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt viên 582 35.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả tôm 57056.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả mực
552
 64.000 đ/suất
Bánh cuốn chay ruốc tôm
 474 35.000 đ/suất
Bánh cuốn chay lẫn 2 (chả rán, thịt nướng) 640 38.000 đ/suất
Bánh cuốn chay lẫn 3 (chả rán, thịt nướng, ruốc tôm)
 654 52.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả rán
 59350.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt nướng
 67353.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt viên 575 49.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả tôm
563
 70.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả mực
545 78.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt ruốc tôm
 467 49.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt lẫn 2 (chả rán, thịt nướng) 633  52.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt lẫn 3 (chả rán, thịt nướng, ruốc tôm)
64766.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả rán 59360.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt nướng67363.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt viên 575 59.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả tôm56380.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả mực  545 88.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm ruốc tôm  467 59.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm lẫn 2 (chả rán, thịt nướng) 633  62.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm lẫn 3 (chả rán, thịt nướng, ruốc tôm)
 647 76.000 đ/suất

Đồ ăn gọi riêng
 
Calo

  Giá
Bánh cuốn chay  460 21.000 đ/suất

 2090  95.000 đ/kg
Bánh cuốn nhân thịt  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)
 45335.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)  453 45.000 đ/suất
Chả rán
 14015.000 đ/suất
Thịt nướng
 22018.000 đ/suất
Thịt viên 122 14.000 đ/suất
Ruốc tôm
 14
14.000 đ/suất
Chả tôm
 11035.000 đ/suất
Chả mực
 9243.000 đ/suất
Lạp xưởng
134
 13.000 đ/suất
Trứng gà ta hấp
80
 10.000 đ/quả

 
tag

Bài viết liên quan >>>