Combo

ComboGiá
Combo 2A
(Bánh cuốn mượt 1 suât; Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Chả rán 1 suất; thịt nướng 1 suất
Sữa đậu nành 1 suất, Sữa bò tươi Ba vì 1 suất)
99K
(Giá gốc 128K)
Combo 2B
(Bánh cuốn mượt 1 suât; Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Chả rán 1 suất; chả tôm 1 suất
Sữa đậu nành 1 suất, Sữa bò tươi Ba vì 1 suất)
115K
(Giá gốc 148K)
Combo 3
(Bánh cuốn mượt 2 suât; Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Chả rán 1 suất; chả rán 1 suất; lạp xưởng 1 suất
Sữa đậu nành 2 suất, Sữa bò tươi Ba vì 1 suất)
145K
(Giá gốc 184K)
Combo 3
(Bánh cuốn mượt 3 suât; Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Chả rán 1 suất; chả rán 1 suất; lạp xưởng 1 suất
Chả tôm 1 suất
Sữa đậu nành 2 suất, Sữa bò tươi Ba vì 2 suất)
199K
(Giá gốc 264K)
 
tag