Combo

COMBO BÁNH CUỐN Giá
Combo bánh cuốn C2A 123K
Combo dành cho 2 người bao gồm:
Bánh cuốn mượt 1 suất
Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Thịt nướng 1 suất
Chả rán 1 suất
Sữa bò tươi 1 cốc
Sữa đậu 1 cốc
(Giá gốc 147K)
Combo bánh cuốn C2B 139K
Combo dành cho 2 người bao gồm:
Bánh cuốn mượt 1 suất
Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Chả rán 1 suất
Chả tôm 1 suất
Sữa bò tươi 1 cốc
Sữa đậu 1 cốc
(Giá gốc 168K)
Combo bánh cuốn C3 176K
Combo dành cho 3 người bao gồm:
Bánh cuốn mượt 2 suất
Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Chả rán 1 suất
Thịt nướng 1 suất
Lạp xưởng 1 suất
Sữa bò tươi 1 cốc
Sữa đậu 2 cốc
(Giá gốc 210K)
Combo bánh cuốn C4 277K
Combo dành cho 4 người bao gồm:
Bánh cuốn mượt 2 suất
Bánh cuốn nhân thịt 2 suất
Chả rán 1 suất
Thịt nướng 1 suất
Chả tôm 1 suất
Chả mực 1 suất
Sữa bò tươi 2 cốc
Sữa đậu 2 cốc
(Giá gốc 336K)
COMBO BÚN CHẢ Giá
Combo bún chả U2A 140K
Combo dành cho 2 người bao gồm:
Bún chả suất vừa 2 suất
Nem tôm 2 chiếc      
Sữa bò tươi 1 cốc
Sữa đậu 1 cốc
(Giá gốc 166K)
Combo bún chả U2B 156K
Combo dành cho 2 người bao gồm:
Bún chả suất vừa 1 suất
Bún chả suất to 1 suất
Nem tôm 2 chiếc
Sữa bò tươi 1 cốc
Sữa đậu 1 cốc
(Giá gốc 186K)
Combo bún chả U3 220K
Combo dành cho 3 người bao gồm:
Bún chả suất vừa 2 suất
Bún chả suất to 1 suất
Nem tôm 3 chiếc
Sữa bò tươi 1 cốc
Sữa đậu 2 cốc
(Giá gốc 267K)
Combo bún chả U4 277K
Combo dành cho 4 người bao gồm:
Bún chả suất vừa 3 suất
Bún chả suất to 1 suất
Nem tôm 4 chiếc
Sữa đậu 4 cốc
(Giá gốc 344K)
COMBO ĐẶC BIỆT Giá
Combo đặc biệt B2A 136K
Combo dành cho 2 người bao gồm:
Bánh cuốn mượt 1 suất
Bún chả suất vừa 1 suất
Chả rán 1 suất
Nem tôm 2 chiếc      
Sữa bò tươi 1 cốc
Sữa đậu 1 cốc 
(Giá gốc 162K)
Combo đặc biệt B2B 146K
Combo dành cho 2 người bao gồm:
Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Bún chả suất vừa 1 suất
Chả rán 1 suất
Nem tôm 2 chiếc
Sữa bò tươi 1 cốc
Sữa đậu 1 cốc
(Giá gốc 179K)
Combo đặc biệt B3 206K
Combo dành cho 3 người bao gồm:
Bánh cuốn mượt 1 suất
Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Bún chả suất vừa 1 suất
Chả rán 1 suất
Lạp xưởng 1 suất
Nem tôm 3 chiếc
Sữa bò tươi 1 cốc
Sữa đậu 2 cốc
(Giá gốc 256K)
Combo đặc biệt B4 277K
Combo dành cho 4 người bao gồm:
Bánh cuốn mượt 1 suất
Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Bánh cuốn nhân tôm 1 suất
Bún chả suất vừa 1 suất
Chả rán 1 suất
Lạp xưởng 1 suất
Trứng gà ta hấp 2 quả
Nem tôm 4 chiếc
Sữa đậu 4 cốc
(Giá gốc 360K)
 
tag