Combo

ComboGiá
Combo 2A
(Bánh cuốn mượt 1 suât; Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Chả rán 1 suất; thịt nướng 1 suất
Sữa đậu nành 1 suất, Sữa bò tươi Ba vì 1 suất)
108K
(Giá gốc 127K)
Combo 2B
(Bánh cuốn mượt 1 suât; Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Chả rán 1 suất; chả tôm 1 suất
Sữa đậu nành 1 suất, Sữa bò tươi Ba vì 1 suất)
125K
(Giá gốc 147K)
Combo 3
(Bánh cuốn mượt 2 suât; Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Chả rán 1 suất; chả rán 1 suất; lạp xưởng 1 suất
Sữa đậu nành 2 suất, Sữa bò tươi Ba vì 1 suất)
155K
(Giá gốc 181K)
Combo 3
(Bánh cuốn mượt 3 suât; Bánh cuốn nhân thịt 1 suất
Chả rán 1 suất; chả rán 1 suất; lạp xưởng 1 suất
Chả tôm 1 suất
Sữa đậu nành 2 suất, Sữa bò tươi Ba vì 2 suất)
220K
(Giá gốc 259K)
 
tag