Bún chả

Đồ ăn
Giá 
Bún chả thịt nướng
 46K/suất
Bún chả chả viên
 46K/suất
Bún chả lẫn 2 (thịt nướng, chả viên)  46K/suất
Bún chả thịt nướng /chả viên /lẫn 2 (suất to)   66K/suất
Bún nem tôm 52K/suất
Bún đặc biệt 60K/suất
 
tag