Rau sống

Đặc điểm sản phẩm

Rau sống Gia An gồm rau kinh giới, rau mùi hoặc húng láng theo mùa, đây là những loại rau ít sâu bệnh, không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Rau sống Gia An được rửa kỹ và ngâm nước muối. Rau sống đã được kiểm nghiệm và đạt đầy đủ các tiểu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm

Kết quả thử nghiệm


Kết quả thử nghiệm Rau sống Gia an (2016)
 
tag