Lạp xưởng

Đặc điểm sản phẩm

Lạp xưởng Gia An là lạp xưởng mai quế lộ của Vissan. Loại lạp xưởng này đã được Gia An lựa chọn từrất nhiều loai trên thị trường đảm bảo yếu tố sạch, có nguồn gốc, ăn ngon vàphù hợp với bánh cuốn Gia An. Gia An cũng đã gửi mẫu lạp xưởng đi kiểm nghiệmđộc lập và sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Kết quả thử nghiệm


Kết quả thử nghiệm Lạp xưởng Vissan (2016)

 
tag