Sản phẩm đóng gói Gia An


Các thông tin chung về sản phẩm đóng gói Bánh cuốn Gia An

- Các sản phẩm đóng gói: Ruốc tôm Gia An, Chả tôm Gia An, Chả mực Gia An, Chả rán Gia An, Bánh nhân thịt Gia An đóng túi, Bánh nhân chay Gia An đóng túi, Bánh nhân thịt Gia An đóng hộp, Bánh nhân chay Gia An đóng hộp.

- Giá cả: 

Ruốc tôm nhỏ 165.000 đ/lọ 80gr

Ruốc tôm to 240.000 đ/lọ 125gr

Chả rán nhỏ 75.000 đ/túi 240gr

Chả rán to 125.000 đ/túi 420gr

Chả tôm nhỏ 95.000 đ/túi 120gr

Chả tôm nhỡ 190.000 đ/túi 240gr

Chả tôm to 315.000 đ/túi 420gr

Chả mực nhỏ 200.000 đ/túi 240gr

Chả mực to 330.000 đ/túi 420gr

Túi bánh cuốn nhân thịt 45.000 đ/túi 320gr

Hộp bánh cuốn nhân thịt 48.000 đ/hộp 320gr

Túi bánh cuốn nhân chay 39.000 đ/túi 320gr

Hộp bánh cuốn nhân chay 42.000 đ/hộp 320gr

- Các sản phẩm Gia An đều làm từ nguyên liệu tươi sống không sử dụng: chất bảo quản, phụ gia, phẩm mầu, hương liệu. 

 
tag