Sản phẩm đóng gói Gia An


Các thông tin chung về sản phẩm đóng gói Bánh cuốn Gia An

- Các sản phẩm đóng gói: Ruốc tôm Gia An, Chả tôm Gia An, Chả mực Gia An.

- Giá cả: thấp hơn giá bán tại các cửa hàng Bánh cuốn Gia An khoảng 28%. Cụ thể:

Ruốc tôm nhỏ 115.000 đ/lọ 80gr

Ruốc tôm to 170.000 đ/lọ 125gr

Chả tôm nhỏ 125.000 đ/túi 240gr

Chả tôm to 200.000 đ/túi 420gr

Chả mực nhỏ 155.000 đ/túi 240gr

Chả mực to 250.000 đ/túi 420gr

Chả rán nhỏ 65.000 đ/túi 240gr

Chả rán to 100.000 đ/túi 420gr

- Các sản phẩm không sử dụng: chất bảo quản, phụ gia, phẩm mầu, hương liệu. 

 
tag