Chính sách thanh toán

Quy định về hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi được giao hàng.

Trong các trường hợp giao thiếu hàng, Bánh cuốn Gia An có trách nhiệm giao hàng bổ sung. Quý khách hàng vui lòng thanh toán lần 1 theo thực tế số lượng hàng đã giao, sau đó khi hàng hóa giao bổ sung mang đến quý khách vui lòng thanh toán lần 2 bằng giá trị của các hàng hóa giao bổ sung.

 
tag