Các danh hiệu

1.    “ Thương hiệu vàng Thăng Long – thương hiệu nổi tiếng, chân chính lần thứ nhất năm 2011” do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng.

2.    " Thương hiệu vàng Thăng Long 2015" do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng. 

3.    “VN best food- thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2010” do liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam đồng trao tặng.

4.    “Thực phẩm Việt vì sức khoẻ người Việt năm 2011” do hội vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam trao tăng.

5.    "Thương hiệu uy tín chất lượng đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 2014"  do báo thương hiệu & công luận và báo nhân đạo & đời sống trao tặng

6.     “Sản phẩm dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng năm 2012- TOP 50” do hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trao tặng.

7.    "Thương hiệu tin dùng Thủ đô - Top 50" do người tiêu dùng bình chọn, đơn vị bảo trợ: Ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội, đơn vị tổ chức: Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Hà Nội"

8.    Bằng khen “ Danh hiệu Nhà hàng ẩm thực tiêu biểu năm 2008 lần thứ I” do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng.

9.    Danh hiệu Nhà hàng Ẩm thực tiêu biểu lần thứ 2 năm 2010 do tạp chí văn hóa nghệ thuật ẩm thực bình chọn nhân dịp chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long –Hà Nội


 
tag