Tiêu điểm

  • Bánh cuốn Gia An khai trương cửa hàng thứ 10 Bánh cuốn Gia An khai trương cửa hàng thứ 10

    Bánh cuốn Gia An khai trương cửa hàng thứ 10 tại số 83 Nguyễn Thị Định, Hà Nội vào ngày 24/3/2014. Nhân dịp khai trương, từ ngày 24/3 đến 4/4/2014 Gia An áp dụng chương trình giảm giá 20% trên tổng giá trị hóa đơn cho khách hàng tại cửa hàng khai trương

Sản phẩm

  • Bánh cuốn nhân Bánh cuốn nhân

    Trên nền tảng của “bánh chay” tuyệt hảo, Gia An đã tạo ra được “bánh nhân” đặc biệt với thịt tươi, tôm tươi, nấm hương, mộc nhĩ và các gia vị khác...

Hệ thống
cửa hàng