Tiêu điểm

Sản phẩm

  • Bánh cuốn nhân Bánh cuốn nhân

    Trên nền tảng của “bánh chay” tuyệt hảo, Gia An đã tạo ra được “bánh nhân” đặc biệt với thịt tươi, tôm tươi, nấm hương, mộc nhĩ và các gia vị khác...

Hệ thống
cửa hàng