Tiêu điểm

  • BÁNH CUỐN GIA AN KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 12 Bánh Cuốn Gia An khai trương cửa hàn thứ 12

    Bánh cuốn Gia An khai trương cửa hàng thứ 12 (182 Quán Thánh, Hà Nội) và áp dụng chương trình giảm giá 20% trên tổng giá trị hóa đơn cho khách hàng tại cửa hàng khai trương, từ ngày 10/7 đến 25/7/2015

Sản phẩm

  • Caramen Caramen

    Caramen Gia An được làm từ trứng gà ta và sữa, không sử dụng phẩm mầu, hương liệu, chất phụ gia, chất bảo quản, có hương vị rất đặc biệt.

Hệ thống
cửa hàng